ANBI registratie

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland staat geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Schenken aan Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland

Omdat de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland door de Belastingdienst aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI), zijn giften aan de stichting volledig vrijgesteld van schenkingsbelasting en erfbelasting en zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting kent twee soorten aftrekbare giften:

  • beperkt aftrekbare giften
    (hiervoor geldt een drempel)
  • volledig aftrekbare giften
    (door een periodieke gift via een notariële akte)

Voor meer informatie over ANBI, zie de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl/giften.

Culturele ANBI

Sinds 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Financieel

Bestuursverslag 2019

Balans per 31 december 2019

Staat van baten en lasten over 2019

Het fiscaal nummer van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is 8105.45.366

Contact

Neem voor vragen over het doen van schenkingen aan de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland contact met ons op.

Hartelijk dank!