Bestuur/Vergaderschema

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden. De bestuursleden worden benoemd door de Stichting Renesse.

Bestuursleden

de heer A.M. Verseput
Voorzitter
De heer K.A. Dalebout
secretaris
De heer A.J. Geleijnse
penningmeester
De heer H. Uil
bestuurslid
De heer J.F. van der Zwet
bestuurslid

 

 

Vergaderschema

Vergaderschema 2020

datum dag soort vergadering aanvang
24 februari maandag vergadering 20.00 uur
25 mei maandag vergadering, concept jaarrekening 2019 20.00 uur
31 augustus maandag vergadering 20.00 uur
5 oktober maandag vergadering, begroting 2021 20.00 uur

De vergaderingen worden gehouden in het kantoor van de Stichting Renesse.

Statuten

De statuten van de stichting kunt u downloaden. U kunt ze lezen met Acrobat Reader. Geen Acrobat Reader? Download hier.

Het fiscaal nummer van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is 8105.45.366