Bestuur/Vergaderschema

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden. De bestuursleden worden benoemd door de Stichting Renesse.

Bestuursleden

de heer A.M. Verseput
Voorzitter
De heer K.A. Dalebout
secretaris
De heer A.J. Geleijnse
penningmeester
De heer H. Uil
bestuurslid
De heer J.F. van der Zwet
bestuurslid

 

 

Vergaderschema

Vergaderschema 2019

datum dag soort vergadering aanvang
15 april ma vergadering 19.00 uur
15 juli ma vergadering, jaarrekening 2018 19.00 uur
11 november ma vergadering, begroting 2020 19.00 uur

 

De vergaderingen worden gehouden in het kantoor van de Stichting Renesse.

Statuten

De statuten van de stichting kunt u downloaden. U kunt ze lezen met Acrobat Reader. Geen Acrobat Reader? Download hier.

Het fiscaal nummer van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is 8105.45.366