Bestuur/Vergaderschema

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden. De bestuursleden worden benoemd door de Stichting Renesse.

Bestuursleden

de heer A.M. Verseput
Voorzitter
De heer K.A. Dalebout
secretaris
De heer A.J. Geleijnse
penningmeester
De heer H. Uil
bestuurslid
De heer J.F. van der Zwet
bestuurslid

 

 

Vergaderschema

Vergaderschema 2023

datum dag soort vergadering aanvang
6 februari maandag vergadering, voortgangsrapportage Q4 2022 19.30 uur
17 april maandag vergadering, voortgangsrapportage Q1 19.30 uur
20 juni maandag vergadering, jaarrekening 2022 19.30 uur
28 augustus maandag vergadering, voortgangsrapportage Q2 19.30 uur
13 november maandag vergadering, begroting 2024, voortgangsrapp. Q3 19.30 uur

De vergaderingen worden gehouden in het kantoor van de Stichting Renesse.

Statuten

De statuten van de stichting kunt u downloaden. U kunt ze lezen met Acrobat Reader. Geen Acrobat Reader? Download hier.

Het fiscaal nummer van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is 8105.45.366