De travalje in Dreischor

De travalje van Dreischor staat, net als in Haamstede, aan de Ring in het dorp. In deze historische omgeving komt deze travalje prima tot zijn recht. De openlucht hoefstal is een enkele en heeft een dak. In het jaar 2000 is deze in zijn geheel vernieuwd naar oorspronkelijk model. Het resultaat: een puntgaaf model, de mooiste van het eiland. Tegenover de hoefstal woonde vroeger de smid. Bij slecht weer kwamen de boeren en hun paardenknechten naar het dorp om hier de paardenvoeten te laten beslaan.

Open Monumentendag
Tijdens iedere Open Monumentendag zorgt de Stichting Monumenten ervoor dat er paarden worden beslagen in de travaljes die de stichting beheert.