De travalje in Noordgouwe

Travaljes zijn waardevolle plaatselijke objecten, die het verleden tastbaar maken. De zichtbaarheid ervan op centrale plaatsen in dorpen versterkt de positie van dit erfgoed en draagt bij aan de waardering ervan.

Aan de kerkring in Noordgouwe, langs de kerkgracht, vindt men nog een fraaie paardenhoefstal. Het was de travalje van onder meer smid H. Akkerdaas en J. van de Kassteele.

Open Monumentendag
Tijdens iedere Open Monumentendag zorgt de Stichting Monumenten ervoor dat er paarden worden beslagen in de travaljes die de stichting beheert.

De travalje is op 7 september 2012 zwaar beschadigd (lees het artikel hierover).
Inmiddels is de travalje weer hersteld.