Bescherming van cultuur-historie

De gemeente Schouwen-Duiveland staat op de tiende plaats van grote monumentengemeenten. Op dit moment zijn er in de gemeente 810 rijksmonumenten en 384 gemeentelijke monu­menten.

Onder het grote aantal monumenten is veel diversiteit: middeleeuwse woonhuizen, pakhuizen, kerken, boerderijen, molens, buitenplaatsen, landhuizen en kastelen. De monumen­tale schatten zijn te bewonderen over het hele eiland.

Wie Zierikzee bezoekt, zal ervaren dat de binnenstad op zichzelf al een belangrijk historisch monument is. De gevels, de gebouwen en de opbouw van de binnenstad vormen een waardevol cultuur-historisch bezit, dat bescherming verdient. Naast deze grote cultuur-historische waarde zijn de monumenten van economisch en toeristisch-recreatief belang.

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is zich van dit belang terdege bewust en is mede daarom een sterk pleitbezorger voor het behoud van al dat moois.

Opengestelde Monumenten

Een aantal monumenten die in beheer zijn bij Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland zijn in gebruik als museum of expositieruimte. Hieronder vind je een overzicht van deze monumenten.

Een bezoek waard!

Niet alle gebouwen die in beheer zijn bij Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland zijn ingericht als museum. Desondanks zijn ook deze monumenten uw bezoek meer dan waard. Het voormalig stadhuis van Brouwershaven met z’n prachtige gevel, het schitterende uitzicht vanaf de Plompe Toren bij Burghsluis en het St. Jacobshofje in Zierikzee zijn unieke bezienswaardigheden die in uitstekende staat zijn teruggebracht.

Stadhuis Brouwershaven

In de bloeiperiode van Brouwershaven bouwde men aan de haven een stadhuis en men voorzag dat in 1599 van een prestigieuze voorgevel. Het is één van de mooiste voorbeelden van Vlaamse Renaissance en opgetrokken in de stijl van Hans Vredeman de Vries.

Het stadhuis is in twee fasen gebouwd. De achterzijde van het gebouw dateert uit de vijftiende eeuw, het voorste gedeelte uit de zestiende eeuw.

Sint Jacobshofje

Op 3 juni 2019 werd door de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland het Sint Jacobshofje oftewel de Vismarkt aangekocht, aan de Sint Domusstraat 51-53 in Zierikzee.

Het Sint Jacobshofje is indertijd gesticht voor het huisvesten van vissersweduwen. In 1804 werd de vismarkt hierheen verplaatst.

Plompe Toren

De Plompe Toren vormt een markant herkenningspunt vlakbij de Oosterscheldedijk in Burghsluis. De toren is het laatste restant van het verloren gegane plaatsje Koudekerke.

Toen de zee in 1581 het dorpje had verzwolgen, nam de stad Zierikzee het beheer en onderhoud van de toren voor haar rekening.