Welkom bij de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen-Duiveland staat op de tiende plaats van grote monumentengemeenten. Op dit moment zijn er in de gemeente 810 rijksmonumenten en 384 gemeentelijke monu­menten. Onder het grote aantal monumenten is veel diversiteit: middeleeuwse woonhuizen, pakhuizen, kerken, boerderijen, molens, buitenplaatsen, landhuizen en kastelen. De monumen­tale schatten zijn te bewonderen over het hele eiland.

Wie Zierikzee bezoekt, zal ervaren dat de binnenstad op zichzelf al een belangrijk historisch monument is.
De gevels, de gebouwen en de opbouw van de binnenstad vormen een waardevol cultuur-historisch bezit, dat bescherming verdient. Naast deze grote cultuur-historische waarde zijn de monumenten van economisch en toeristisch-recreatief belang. De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is zich van dit belang terdege bewust en is mede daarom een sterk pleitbezorger voor het behoud van al dat moois.