Informatie en aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, is uitgesloten.

Gebruik van informatie en gegevens

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals het logo van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is geautoriseerd.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. Het gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is verboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland.

Meer informatie

Heeft u vragen ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze website, neem dan contact met ons op en stuur een email naar de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.