Uitkijkpunt
Scharendijke

Het koepeltje is van oorsprong een beschutte uitkijkpost. In oorlogsjaren werd een ‘landwacht’ ingesteld om naderende vijandelijke schepen tijdig op te merken, zodat een eventuele landing voorkomen kon worden. Zo’n uitkijkpost werd ook wel een wachthuis of een sentinel genoemd.

In 1598 stelden Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland een ‘landwacht’ in. Deze werd gevormd door inwoners uit de omgeving en was verdeeld in compagnieën. Commandant was de superintendent, een functie die werd vervuld door de baljuw van Zierikzee. Bij het wachthuis in Scharendijke hoorde deze uitkijkpost bedoeld om tijdig vijandelijke schepen, die het Brouwershavense Gat wilden invaren, op te merken. In 1672 werd hier, op de Oost-Repart, een batterij aangelegd waarmee met kanonnen vijandelijke schepen konden worden beschoten. In 1744 werd een nieuwe batterij geplaatst met vier kanonnen, later acht. Ook kwam er een nieuw wachthuis. Op het vlakbij gelegen West-Repart werd in 1795 een nieuwe batterij geplaatst met acht kanonnen en een houwitser. Later was het bovenop deze duintop een gemakkelijk uitkijkpunt voor het waterschapsbestuur om te kijken hoe het ervoor stond met de duinen en dijken. Ook in de Eerste Wereldoorlog heeft het koepeltje nog dienst gedaan als uitkijkpost.

In 2000 werd het koepeltje door brand verwoest. In 2001 werd het in opdracht van de Stichting Renesse herbouwd. Op 16 juli 2009 is het koepeltje opnieuw afgebrand en weer hersteld. Nadat het koepeltje in december 2009 was opgeknapt, is het op 15 april 2011 opnieuw afgebrand. Het koepeltje werd herbouwd en op 1 november 2011 opgeleverd, echter nu met een zinken dak in plaats van een dak van riet.

Bezoekadres

Rampweg 11
Scharendijke