Belangrijk baken

De Plompe Toren uit de veertiende eeuw vormt een markant herkenningspunt vlakbij de Oosterscheldedijk in Burghsluis. De toren is het laatste restant van het verloren gegane dorp Koudekerke.

Koudekerke is een van de vele dorpen die aan de zuidzijde van Schouwen verloren gingen door het oprukkende water. De aanleg van een inlaagdijk in 1581 dwars door het dorp en rakelings langs de kerk luidde het begin van het einde van het dorp in. De kerk werd afgebroken maar de toren bleef behouden als baken voor de zeevaart. Om die reden nam de stad Zierikzee het beheer en het onderhoud op zich. De Plompe Toren wees de schepen die naar Antwerpen voeren de weg en vormde een belangrijk herkenningspunt. Vanaf 1867 was de toren eigendom van het Rijk. In 1935-1937 werd de toen in slechte staat verkerende toren gerestaureerd. Een daarvoor op initiatief van de oud-burgemeester van Noordgouwe, jonkheer C.A. van Citters, ingestelde commissie zamelde geld in als bijdrage voor deze restauratie.

In 1938 gaf het Rijk de toren in bruikleen aan de gemeente Haamstede, mits de gemeente ook beloofde het onderhoud voor haar rekening te nemen. De gemeente stelde de toren open als uitkijktoren en probeerde uit de entreegelden een deel van het onderhoud te bekostigen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liep de toren veel schade op en ruim twintig jaar later, in 1965, volgde een restauratie. In 1994 moest de toren noodgedwongen worden gesloten wegens de slechte staat van het interieur maar ook het exterieur verdiende dringend herstel. Uiteindelijk wist de gemeente Westerschouwen te bewerkstelligen dat de toren, met steun van het Rijk en anderen, werd gerestaureerd in 1996/1997. Onderdeel van de reddingsactie was de overdracht van de toren door het Rijk aan de gemeente. Natuurmonumenten werd de gebruiker van de toren die daarin een presentatie tot stand bracht over de geschiedenis van het gebied met een prominente rol voor de legende van de zeemeermin. In 2008 droeg de gemeente Schouwen-Duiveland – in 1997 waren de zes gemeenten op het eiland samengevoegd – de Plompe Toren over aan de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. De voorlopig laatste restauratie volgde in 2019/2020.
De toren is als monument een bron voor sagen en legenden. Deze uit mondelinge overlevering spannende volksverhalen behoren tot het Zeeuwse immateriële erfgoed.

Bezoekadres

Koudekerkseweg 12
Burgh-Haamstede

Adres

Koudekerkseweg 12

Bouwjaar

15e eeuw

Oorsprong

Kerktoren

Functie

Uitkijktoren

Plaats

Burgh-Haamstede

Status

Rijksmonument

Bijzonderheid

Uitzicht

Jaar aankoop

2019

Bezoekinformatie

Koudekerkseweg 12
Burgh-Haamstede

De toren is onbemand en elke dag open:
van 9.00 – 18.00 uur

Monument in beeld

tekst: natuurmonumenten.nl

Het landschap rondom de Plompe Toren oogt vredig en veilig, maar ooit was dat heel anders. De toren was honderden jaren geleden het middelpunt van het welvarende dorp Koudekerke, gelegen aan de Oosterschelde. Het dorp verdween, alleen de toren hield stand.

Strijd tegen het water

Eind vijftiende eeuw lag de zeedijk van Schouwen nog ruim drie kilometer verderop in de Oosterschelde. In dit Zuidland lagen veertien zeer welvarende dorpen waar Koudekerke er een van was. Deltawerken waren er nog niet en woeste stormen teisterden de kust. Dijken sloegen weg en, wat misschien nog wel erger was, werden stilletjes ondermijnd.

Fenomenaal uitzicht

Kom mee naar boven en bekijk vanaf de 23 meter hoge toren de bijzondere geschiedenis van dit land. Of geniet jaarrond van het luchtballet van groepjes steltlopers of meeuwen vanaf de toren. In het voorjaar zie je tureluurs, grutto’s, kluten en kokmeeuwen. In de wintermaanden foerageren duizenden brand- en rotganzen op het brakke grasland. Een bezoek aan de toren is gratis.

Baken voor de scheepvaart

Koudekerke werd tussen 1550 en 1600 bijna helemaal buitenbedijkt. De huizen werden afgebroken en omdat een kerk zonder volk geen nut meer heeft, trof de kerk hetzelfde lot. Alleen de kerktoren – de Plompe Toren – bleef staan als baken voor het drukke scheepsverkeer op de Oosterschelde.