De smid van Dreischor

Een travalje of paardenhoefstal werd door de dorpssmid gebruikt om een paard van nieuwe hoefijzers te voorzien. Elke travalje heeft een schuine zijbalk. Het te behandelen been wordt vastgebonden: het voorbeen aan deze schuine zijbalk en het achterbeen aan een ijzeren dwarsstang. Zo wordt het werk van de smid vergemakkelijkt en wordt het dier in bedwang gehouden.

De travalje van Dreischor staat aan de Ring in het dorp. In deze historische omgeving komt deze travalje prima tot zijn recht. De openlucht hoefstal is een enkele en heeft een dak. In het jaar 2000 is deze in zijn geheel vernieuwd naar het oorspronkelijke model. Het resultaat: een puntgaaf model, de mooiste van het eiland.

Tegenover de hoefstal woonde vroeger de smid. Bij slecht weer kwamen de boeren en hun paardenknechten naar het dorp om hier de paardenvoeten te laten beslaan.

Open Monumentendag
Tijdens iedere Open Monumentendag zorgt de Stichting Monumenten ervoor dat er paarden worden beslagen in de travaljes die de stichting beheert.

Locatie

Ring
Dreischor