Stichting

Wat doet Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland?

Behoud van cultureel en monumentaal erfgoed

De Stichting Monumenten zet zich in voor behoud van cultureel en monumentaal erfgoed op Schouwen-Duiveland. De stichting is opgericht op 22 februari 2002 door Stichting Renesse.

Het verkrijgen en instandhouden van monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland vormt de doelstelling van Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van subsidies aan eigenaren van Rijksmonumenten op Schouwen-Duiveland voor restauratie en onderhoud van hun pand. De stichting verricht daartoe alle handelingen die voor dit doel bevorderlijk zijn. Daaronder valt derhalve het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen.

Bestuur en raad van toezicht

Het kantoor van Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is gevestigd aan het einde van de Jan van Renesseweg.

Medewerkers

Matthijs Heeres

DIRECTEUR-BESTUURDER

Zierikzeënaar Matthijs Heeres is sinds 2019 actief als directeur van Stichting Renesse en vanaf 2022 als directeur-bestuurder. Hiervoor was hij een bekend gezicht van de Rabobank in Zuidwest Nederland, waar hij vanaf 2010 uiteenlopende functies heeft bekleed. Matthijs kent het eiland goed en is voorgedragen door het toenmalige stichtingsbestuur door zijn enthousiasme en professionaliteit.

Ad Verseput

RAAD VAN TOEZICHT

Sinds 2019 is Ad Verseput betrokken bij Stichting Renesse. Eerst als voorzitter van het bestuur en vanaf 2022 als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Renesse. Hiervoor was hij o.a. actief als wethouder bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Ad Verseput is voorgedragen door de toenmalige Raad van Toezicht van Stichting Renesse vanwege zijn ruime inhoudelijke en bestuurlijke ervaring.

Mevr. mr. M.H.E. van Veeren

RAAD VAN TOEZICHT

Mariëtte van Veeren uit Noordgouwe is sinds 2016 actief bij Stichting Renesse. Eerst als bestuurslid en vanaf 2022 als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Mariëtte is juriste en stelt haar juridische kennis en ervaring in dienst van Stichting Renesse.

Dhr. A.J. Geleijnse

RAAD VAN TOEZICHT

Adri Geleijnse was van 2014 tot 2022 actief als penningmeester voor Stichting Renesse en is er momenteel lid van de Raad van Toezicht. Adri komt uit Ouwerkerk en was tot 2008 actief als hoofd financiën bij verschillende gemeenten.

Marcel Minnaar

GROENONDERHOUD

Met niet minder dan 52 hectare grond in bezit, waarvan een deel onder het beheer van Stichting Renesse valt, is er genoeg werk te verrichten op het gebied van groenonderhoud. Onderhoudsmedewerker Marcel Minnaar uit Goes, al sinds het jaar 2000 actief voor Stichting Renesse en Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland, is de man die ervoor zorgt dat de plantsoenen, grasvelden en bossen er piekfijn uitzien.

Raad van advies

Huib Uil

RAAD VAN ADVIES

Een omschrijving volgt binnenkort.

Hans van der Zwet

RAAD VAN ADVIES

Een omschrijving volgt binnenkort.