Over de stichting

Wat is de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland?

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is een private stichting en dus geen overheidsstichting. Zij zet zich in voor behoud van cultureel en monumentaal erfgoed op Schouwen-Duiveland. De stichting is opgericht op 22-2-2002 door de Stichting Renesse. De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is dan ook voor honderd procent een dochter van de Stichting Renesse.

Doelstelling

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland heeft tot doel het verkrijgen en instandhouden van monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van subsidies aan eigenaren van Rijksmonumenten op Schouwen-Duiveland voor restauratie en onderhoud van hun pand. De stichting verricht daartoe alle handelingen die voor dit doel bevorderlijk zijn. Daaronder valt derhalve het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen.