Over de stichting

Wat is de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland?

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is een private stichting en dus geen overheidsstichting. Zij zet zich in voor behoud van cultureel en monumentaal erfgoed op Schouwen-Duiveland. De stichting is opgericht op 22-2-2002 door de Stichting Renesse. De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is dan ook voor honderd procent een dochter van de Stichting Renesse.

Doelstelling

De Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland heeft tot doel het verkrijgen en instandhouden van monumenten in de gemeente Schouwen-Duiveland. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van subsidies aan eigenaren van Rijksmonumenten op Schouwen-Duiveland voor restauratie en onderhoud van hun pand. De stichting verricht daartoe alle handelingen die voor dit doel bevorderlijk zijn. Daaronder valt derhalve het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen.

Bestuur/Vergaderschema

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie leden. De bestuursleden worden benoemd door de Stichting Renesse.

Bestuursleden

De heer K.A. Dalebout
secretaris
De heer A.J. Geleijnse
penningmeester
De heer H. Uil
bestuurslid
De heer J.F. van der Zwet
bestuurslid

 

 

Vergaderschema 2019

datum dag soort vergadering aanvang
15 april ma vergadering 19.00 uur
15 juli ma vergadering, jaarrekening 2018 19.00 uur
11 november ma vergadering, begroting 2020 19.00 uur

 

De vergaderingen worden gehouden in het kantoor van de Stichting Renesse.

Statuten

De statuten van de stichting kunt u downloaden. U kunt ze lezen met Acrobat Reader. Geen Acrobat Reader? Download hier.

Het fiscaal nummer van de Stichting Monumenten Schouwen-Duiveland is 8105.45.366